Es confirma el trasllat de la escola a partir de setembre i durant les obres – comunicat del Consorci d’Educació

L’Escola La Mar Bella es trasllada provisionalment als
mòduls de l’Institut Maria Espinalt fins a la finalització de
les obres

Barcelona | 13.05.2019

Representants del Consorci d’Educació, l’AMPA La Mar Bella, el Districte de Sant Martí,
la direcció de l’escola, l’empresa Natursystem SL i tècnics responsables del projecte, es
van reunir el passat dijous 9 de maig a la tarda i van acordar el trasllat provisional dels
alumnes de l’Escola La Mar Bella a partir del setembre als mòduls de l’Institut Maria
Espinalt (C. Llacuna 87), fins a la finalització de les obres. Una decisió presa de
manera consensuada per garantir el confort dels alumnes i l’equip docent durant el
període lectiu, així com la finalització de les obres en un calendari realista.

Aquest trasllat es coordinarà amb la comunitat educativa de l’Escola La Flor de Maig,
situada actualment al costat dels mòduls de l’Institut Maria Espinalt, que quedaran lliures
a l’estiu, quan aquest centre passarà a una construcció definitiva.

Des del Consorci d’Educació continuarem mantenint-vos informats, amb tota
transparència, de les gestions que es vagin prenent per resoldre la situació a través
dels representants de la comissió de seguiment de les obres. Recordem que aquest
escenari és fruit de diferents situacions que han sorgit al llarg de la realització de les
obres, i que han obligat l’empresa adjudicatària i el Consorci d’Educació a buscar
solucions per a l’interès de la comunitat educativa.

 

Cronologia de les obres

Al desembre de 2017 el Consorci d’Educació va formalitzar la resolució del projecte i
plecs per a l’ampliació i millora de l’Escola La Mar Bella per un import de 5.450.025,28
euros, IVA inclòs. Del 24 de gener al 7 de març es va fer la valoració tècnica de les 20
propostes rebudes. Al maig del 2018, s’adjudica aquest contracte a l’empresa
DRAGADOS per un import de 4.483.731,27 euros, IVA inclòs. El juliol del mateix any,
representants de l’empresa DRAGADOS sol·liciten al Consorci desestimar l’obra i
per aquest motiu s’incoa un expedient sancionador (76.300 euros) a l’empresa per
incompliment del mateix, que es fa efectiu al setembre.

El mateix mes de juliol s’adjudica a l’empresa Natursystem SL, segona en la valoració
del procés de selecció, per a la realització de les obres d’ampliació i millora de
l’Escola La Mar Bella. Una vegada formalitzat el contracte per 4.354.411 euros, IVA
inclòs (20,1% per sota del preu de licitació del projecte), inicia les obres.

El mes de febrer d’aquest 2019, Natursystem SL comunica al Consorci d’Educació
que no pot assumir les pèrdues que ocasiona l’obra per diferents casuístiques que van
sorgint (com actuacions no previstes, despeses indirectes i diferencials de preus
previstos) i comunica que és necessària una revisió de contracte per poder continuar
amb les obres, del contrari anuncia que haurà de retirar-se tot assumint les sancions
econòmiques i administratives que pugui comportar. L’empresa estima aquesta desviació
del pressupost en uns 2.000.000 d’euros (IVA inclòs) per poder acabar les obres

L’equip tècnic de la Direcció d’Equipaments Educatius del Consorci d’Educació
encarrega una auditoria del projecte a l’equip redactor del mateix (SUMO Arquitectes),
a l’equip que dirigeix l’obra (E3-Solinteg) i a un equip tècnic extern (Construcció i Control
Facultatius Associats SLP).

Com a resultat d’aquesta auditoria es justifiquen algunes desviacions: 500.000 euros en
preus contradictoris, i entre un màxim de 450.000 i un mínim 217.000 euros de possibles
desviacions motivades per diferències de preu, endarreriments en els serveis del subsòl i
correccions del projecte, sense estimar les despeses indirectes que no hi estaven
contemplades. Unes quantitats que sí que s’ajusten a la previsió del 20% de desviacions
per a possibles modificacions establerta en el contracte, és a dir, 870.882,20 euros (IVA
inclòs), i per contra, no s’ajusten als 2.000.000 d’euros (IVA inclòs) que reclama
l’empresa.

Amb l’objectiu que la sortida de l’empresa no perjudiqui el funcionament del centre ni els
calendaris d’execució previstos, des de la Direcció d’Equipaments Educatius es fa una
proposta de segmentació del projecte. Per una banda, s’acorda que l’empresa
Natursystem SL en finalitzarà una part, els edificis A i B, i per una altra, deixar fora del
contracte l’execució del gimnàs (edifici C), que es farà més endavant contractant una
altra empresa amb un procediment concursal a banda i amb previsió d’execució d’obres a
l’abril de 2020. Això suposa reduir el contracte amb Natursystem SL amb import
equivalent a la construcció del gimnàs d’acord amb la proposta que va presentar aquesta
empresa de 1.201.125,07 d’euros (IVA inclòs) i la possibilitat de reconèixer preus
contradictoris i acceptar desviacions fins a 630.657,19 euros (IVA inclòs) en l’execució
dels edificis A i B.

El dijous 2 de maig es fa una reunió de la comissió de seguiment de les obres (amb
representants de l’AFA La Mar Bella, direcció de l’escola, Natursystem SL, tècnics
responsables del projecte, representants del Districte de Sant Martí i de l’equip del
Consorci d’Educació), on es fa una valoració dels diferents escenaris possibles que
permetin finalitzar les obres en un calendari realista i en condicions de confort per a
l’alumnat i l’equip docent.


En una nova reunió, el 9 de maig el Consorci d’Educació, juntament amb el districte de
Sant Martí, s’acorda:

 • Acceptar la proposta de l’AMPA La Mar Bella de traslladar temporalment el
  centre als mòduls de l’Institut Maria Espinalt que aquest estiu quedaran buits
  (amb un cost estimat de 225.000 euros, IVA inclòs).
 • Finalitzar la construcció dels edificis B i A per part de Natursystem al setembre
  i desembre del 2019, respectivament.
 • Modificar el contracte per mutu acord amb Natursystem reduint-lo en la part
  corresponent a l’edifici C per un import de 1.201.125,07 euros (IVA inclòs).
 • Revisar el projecte de construcció de l’edifici C i posar al dia els contractes marc a
  disposició del Consorci d’Educació, per iniciar la seva licitació per via d’urgència
  amb l’objectiu que el mes d’abril del 2020 estiguin finalitzades les obres.

Barcelona, 13 de maig de 2019

mayo 23, 2019

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.