Altes i baixes extraescolars

Aquest any l’AMPA aposta per gestionar les activitats extraescolars amb l’aplicació AMPASOFT.

Us recordem doncs que les altes es faran a través d’aquesta nova aplicació i que les baixes s’hauran de fer arribar signades i en format paper a l’Edu o signades i escanejades al correu electrònic de l’Edu (edu.lamarbella@gmail.com) i/o d’extraescolars de l’AMPA (extraescolars.lamarbella@gmail.com).

Podeu trobar el full de baixa aqui: Sol.licitud Baixa extraescolars
 

A continuació trobareu un enllaç amb el manual sobre com ens hem de donar d’alta com a socis per poder fer les preinscripcions als extraescolars de cara al curs que ve (Instruccions AMPASOFT). Per fer qualsevol activitat extraescolar s’ha de ser soci de l’AMPA.

La sol·licitud no implica en cap cas que en el moment que la presenteu se us hagi assignat plaça. No es pot confirmar la disponibilitat fins que s’hagin recopilat totes les sol·licituds del mes.

Altes i baixes s’han de realitzar abans del dia 20 per què siguin efectives per al mes següent i sempre signades i en format paper a l’Edu o signades i escanejades al correu electrònic de l’Edu (edu.lamarbella@gmail.com) i/o d’extraescolars de l’AMPA (extraescolars.lamarbella@gmail.com), no directament amb els monitors. 

A partir del dia 21 el llistat definitiu d’altes i baixes estarà disponible i podreu consultar-lo a través de l’Edu. En el cas de les altes també rebreu un mail informatiu del responsable de l’activitat, que serà qui us comuniqui també les incidències de les classes i les comunicacions dels monitors.

En el cas de l’extraescolar de piscina les baixes només poden ser trimestrals (excepte per raons mèdiques que han de ser degudament acreditades). Això implica que no es poden retornar els diners de la part proporcional en cas de deixar l’activitat abans de finalitzar el trimestre, ja que Can Felipa no retorna aquests imports. A més, en ‘observacions‘ podeu esmentar si esteu interessats en la figura d’un monitor que porti als nens i nenes de l’escola a Can Felipa.

Per donar-se d’alta a les extraescolars s’ha d’estar al corrent de pagament amb l’Ampa, tant de la quota de soci com de les activitats que es realitzen. Us preguem que no retorneu els rebuts girats, ja que això comporta unes despeses de gestió bancàries per devolució. Si teniu qualsevol dubte o hi ha cap error, podeu fer la consulta a través del mail tresoreria.lamarbellaampa@gmail.com i ho solucionarem de manera més ràpida i econòmica per a tots.