Altes i baixes extraescolars

Aquest any l’AMPA aposta per gestionar les activitats extraescolars amb l’aplicació AMPASOFT.

 

COM I QUAN DEMANAR UNA ALTA O UNA BAIXA D’UNA ACTIVITAT EXTRAESCOLAR

Us recordem doncs que les ALTES  i les BAIXES es faran a través de l’AMPASOFT 

  • Tant les altes comles baixes han de fer-se abans del dia 20 inclòs de cada mes. Si es fan passat aquest dia, no es faran efectives fins el proper mes. És a dir, una baixa sol·licitada el 21 de gener es farà efectiva l’1 de març, i s’abonarà el mes de gener.

Perquè abans del dia 20 de cada mes? Perque a partir del dia 21 de cada mes fins a finalitzar el mes, s’ha de realitzar el laboriós procés d’ajust d’activitats. S’actualitzen les llistes d’activitats i s’informa als sol·licitants de noves altes de la disponibilitat de plaça, per a l’activitat en la qual s’han preinscrit. D’aquesta manera, el dia 1 del mes següent, els monitors estaran informats dels alumnes que tindran en cada grup.

  • Per aquest motiu no podem fer excepcions en la data límit d’altes i baixes!!
  •  

MÉS INFORMACIÓ D’UTILITAT

A continuació trobareu un enllaç amb el manual sobre com ens hem de donar d’alta com a socis per poder fer les preinscripcions als extraescolars de cara al curs que ve (Instruccions AMPASOFT). Per fer qualsevol activitat extraescolar s’ha de ser soci de l’AMPA.

La sol·licitud no implica en cap cas que en el moment que la presenteu se us hagi assignat plaça. No es pot confirmar la disponibilitat fins que s’hagin recopilat totes les sol·licituds del mes.

A partir del dia 21 el llistat definitiu d’altes i baixes estarà disponible i podreu consultar-lo a través de la Silvia. En el cas de les altes també rebreu un mail informatiu del responsable de l’activitat, que serà qui us comuniqui també les incidències de les classes i les comunicacions dels monitors.

  • Si us doneu de baixa i posteriorment us voleu tornar a donar d’alta (a la mateixa activitat o a una altra) haureu de fer el tràmit que vàreu fer inicialment (entrar a l’ampasoft i  fer la preinscripció a aquella activitat que us interessi) Hi ha activitats en llista d’espera, per tant no es garantiza que hi hagi espai per tornar a l’activitat.

En el cas de l’extraescolar de piscina les baixes només poden ser trimestrals (excepte per raons mèdiques que han de ser degudament acreditades). Això implica que no es poden retornar els diners de la part proporcional en cas de deixar l’activitat abans de finalitzar el trimestre, ja que Can Felipa no retorna aquests imports. A més, en ‘observacions‘ podeu esmentar si esteu interessats en la figura d’un monitor que porti als nens i nenes de l’escola a Can Felipa.

Per donar-se d’alta a les extraescolars s’ha d’estar al corrent de pagament amb l’AMPA, tant de la quota de soci com de les activitats que es realitzen. Us preguem que no retorneu els rebuts girats, ja que això comporta unes despeses de gestió bancàries per devolució. Si teniu qualsevol dubte o hi ha cap error, podeu fer la consulta a través del mail tresoreria.lamarbellaampa@gmail.com i ho solucionarem de manera més ràpida i econòmica per a tots.