Com ens organitzem?

Assemblea General, és l’òrgan sobirà de l’associació. Es celebra com a mínim dos cops al curs, una a l’inici i una al final.

Reunions de treball obertes als socis, són reunions periòdiques, normalment el primer divendres de cada mes. És un espai de participació i debat per a tots els socis i sòcies.

Junta Directiva, escollida en Assemblea representa i porta a terme les decisions que prenen els associats a les reunions. Actualment està formada per:

  • Presidenta: Raquel Olivé (mare de 2n i de P5)
  • Secretària: Elena Ollés (mare de P5)
  • Tresorera: Ana Rodríguez (mare de 2n i de P5)
  • Vocal Comunicació: Tatiana Menal (mare de 1r i de P4)

Comissions, amb l’ànim que se’n creïn moltes més, actualment comptem amb les comissions següents:

Voluntaris, a més comptem amb la inestimable col·laboració d’altres socis i sòcies en moltes altres activitats com són:

Com ens financem?

L’AMPA s’autofinança sobretot amb la quota que aporten anualment els socis i les sòcies. També amb alguns beneficis que s’obtenen de les activitats que s’organitzen: venda de pastissos, loteria de Nadal, festa fi de curs, etc.